×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Bytové domy

Článok uverejnený v publikácii zaoberajúcej sa obnovou bytových domov s podrobne popísanými systémovými poruchami konštrukčných sústav z ktorých boli domy postavené

viac informácií