×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

Výstavba pasívneho domu
Adresa realizácie: Rybárska ul. časť - Krásna pri jazere, Košice
Investor: IZOLA Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 09/2016 - 11/2016 hrubá stavba, 01/2017 - 06/2017 ostatné časti
Realizované práce:
 • základová doska na extrudovanom polystyréne
 • obvodové konštrukcie zo systému VARIANT-HAUS
 • hydroizolácia a zateplenie strechy
 • technické zariadenie
 

stavebnicový systém VARIANTHAUS

videoprezentácia z priebehu výstavby

Výstavba pasívneho domu
Adresa realizácie: Nábrežná ul. časť - Krásna pri jazere, Košice
Investor: IZOLA Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 09/2014 - 11/2014
Realizované práce:
 • základová doska na systémových prvkoch z EPS
 • obvodové konštrukcie z "polo-montovaného" systému
 • hydroizolácia a zateplenie strechy
 • technické zariadenie
 

videoprezentácia z priebehu výstavby

Výstavba nízkoenergetického obytného komplexu
Adresa realizácie: Garbiarska 14, Košice
Investor: IZOLA Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 03/2014 - 11/2014
Realizované práce:
 • sanácia spodnej stavby pôvodných objektov
 • nadstavby ďalších obytných podlaží, domového vybavenia
 • zateplenie fasády
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • výstavba parkovacieho domu
 • komunikačné trasy, vnútro areálu, sadové úpravy