×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

Odberateľ:

HS HSV s.r.o.

Web:

www.hshsv.sk

Doba spolupráce:

viac ako 15 rokov

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
 • Izolácie vodotesné
 • Doplnkový sortiment
Hodnotenie odberateľa:

       S vašou firmou spolupracujeme viac ako 13 rokov ako HS HSV s.r.o.. So spoluprácou sme spokojný vo veciach prístupu k našim požiadavkám, s odborným poradenstvom, dodržiavaním lehôt, nákupných cien, zľavami, rabatmi, platobnými podmienkami, technickou spoluprácou a flexibilitou pri vybavovaní našich požiadaviek.

       Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!                                                      Ing.Ľubomír Hroš

list HS HSV (klik)

 

Odberateľ:

IZOTRANS s.r.o.

Web:

www.izotrans.sk

Doba spolupráce:

od roku 2006

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
Hodnotenie odberateľa:

       Obchodujeme s firmou IZOLA Košice už dobrých pár rokov a táto naša spolupráca je na vysokej profesionálnej úrovni. Vedenie a celý tím pracovníkov tejto firmy vnímam, ako odborníkov na svojom mieste, ochotných a pripravených stále poradiť a výjsť v ústrety zákazníkovi. Určite by som si vedel predstaviť otvorenie pobočky f.IZOLA v Prešove.

                            Mgr.Dušan Greš

Odberateľ:

SCHOTT, s.r.o..

Web:

www.schott.sk

Doba spolupráce:

od roku 2004

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
 • Izolácie vodotesné
 • Doplnkový sortiment
Hodnotenie odberateľa:

  Firmu IZOLA Košice s.r.o., vnímame ako solídneho partnera s ktorým je radosť spolupracovať. Tak odbornosť týmu ľudí ktorý ho tvoria a ktorá je na vysokej úrovni ako aj ochota vždy poradiť, flexibilnosť a škála sortimentu (taktiež skladové zásoby) sú na veľmi slušnej úrovni.

                   Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

                          Ing. Lukáš Moravec

 

Odberateľ:

NOVEL, spol. s.r.o.

Web:

www.novel-sk.com

Doba spolupráce:

od roku 2006

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
 • Izolácie vodotesné
 • Doplnkový sortiment
Hodnotenie odberateľa:

   Doterajšiu dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou IZOLA Košice hodnotím výrazne kladne a jednoznačne ju doporučujem, a to nielen pre zodpovedný a spoľahlivý prístup celého tímu strediska predaja na čele s jeho vedúcim ale hlavne pre serióznu ochotu poskytnúť zákazníkovi okrem výhodnej ceny a platobných podmienok aj služby v odbornom poradenstve aplikácie stavebných materiálov.

                          Gabriel Béreš

 

Odberateľ:

ŠIRILA a.s.

Web:

www.sirila.sk

Doba spolupráce:

viac ako 15 rokov

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
 • Izolácie vodotesné
 • Doplnkový sortiment
Hodnotenie odberateľa:

   S firmou IZOLA Košice, s.r.o. sme spolupracovali na viacerých projektoch. Oceňujeme konštruktívny prístup k realizácii diela v prípade subdodávateľa prác. Pri dodávkach materiálov a výbere najvhodnejšej špecifikácie sú spoľahlivým partnerom nielen dodržaním dohodnutých termínov dodávok, ale i vysokou odbornosťou a znalosťami o ponúkaných materiáloch.

                          Ing. Viktor Kopecký

Odberateľ:

ATYPSTAV spol. s.r.o.

Web:

 

Doba spolupráce:

viac ako 15 rokov

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
 • Izolácie vodotesné
 • Doplnkový sortiment
Hodnotenie odberateľa:

  So spoločnosťou Izola Košice, spolupracujeme dlhodobo. Vysoko kladne môžeme hodnotiť poskytované technické poradenstvo, V pomerne kratkom čase realizácie dodávok materiálu, ako aj spracovanie obchodných ponúk, vhodne riešené skladové- obchodné centrum. Z hľadiska ponukaných materiálov môžeme vyjadriť spokojnosť nakoľko sme nemali  od konečných zákaznikov reklamácie.

                         Ing. Karol Šašala

Odberateľ:

RÓBERT DARGÓ s.r.o.

Web:

www.dargo-zateplovanie.sk

Doba spolupráce:

viac ako 15 rokov

Odoberaný sortiment:
 • Izolácie tepelné, zatepľovacie systémy
 • Izolácie vodotesné
 • Doplnkový sortiment
Hodnotenie odberateľa:

     Nebola vec, ktorú by sme nedoriešili