×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 NEHNUTEĽNOSTI

Jarmočná 2, Košice 

  • Oblúková hala - sklad
  • Administratívna budova
  • Spevnené plochy

Textilná 8, Košice

  • Administratívna budova 3.n.p.
  • Administratívna budova 4.n.p.

ZÁVESNÉ LÁVKY A KONTAJNERY 

  • Stross ZL
  • Stross LK