×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

V rámci inžinierskej činnosti vybavujeme  stanoviská dotknutých úradov podľa ust. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), ako ÚHA Košice, OR HaZZ Košice, OÚ Životného prostredia, potrebných pre  Stavebné povolenie. Taktiež vybavujeme aj kompletné Stavebné povolenie.

Kontakt: Ing. Ivona VALOCKÁ  ivalocka@izola.sk 055/6411 812

Kontaktujte nás radi vám poskytneme viac informácií.