×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Ponúkame spracovanie odborných posudkov konštrukcií so zameraním na funkcie
- tepelnoizolačné, vrátane termovízie


- hydroizolačné

Spracujeme odborný posudok s návrhom úprav a zateplení, s vyjadrením orientačnej ceny realizácie navrhovaných úprav.
Spracujeme taktiež tepelnoizolačný posudok s posúdením a návrhom tepelných izolácií stavebných konštrukcií, s posúdením detailov z hľadiska hygienického a so zhodnotením energetického kritéria pred a po zateplení objektu