×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

Výber z našich najnovších projektov obnovy a zateplenia 

Obnova bytového domu na ul. Adlerova č. 2, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
"SVB Adlerova 2", Adlerova 2, 040 22 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2020
Obnova bytového domu na ul. Záhradná č. 13, Gelnica
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spoločenstvo ZÁHRADNÁ 13, Záhradná 1373/13, 056 01 Gelnica

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2019
Obnova bytového domu na ul. Jarná č. 185, Čierna nad Tisou
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8, Jarná 185/3, 076 43 Čierna nad Tisou
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2019
Obnova bytového domu na ul. Námestie pionierov č. 156/10, Čierna nad Tisou
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spoločenstvo vlastníkov bytov "DUB", Námestie pionierov 156/10, 076 43 Čierna nad Tisou
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2019
Čiastočná obnova bytového domu na ul. Zombova č. 13, 15, Košice
Investor:

Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spravobyt, s.r.o. Košice, Pražská 4, 040 11 Košice
zateplenie a hydroizolácia strešnej konštrukcie
2019
Obnova bytového domu na ul. SNP č. 331, Prakovce
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
GAJDIEĽ SNP 331, 055 62 Prakovce
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2018
Obnova bytového domu na ul. Talinská č. 2, 3, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2018
Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 252, 253, Sobrance
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o., Kapitána Nálepku 1, 073 01 Sobrance
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2018
Obnova bytového domu na ul. Čingovská č. 10, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome parc. č. 4235, MČ Nad jazerom

sanácia lodžií, obnova existujúceho zateplenia
odstránenie systémových porúch
2018
Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 3, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
BYTY-SERVIS, spol. s r. o.
, Gemerská 3, 040 11 Košice
zateplenie obalových konštrukcií - zdvojenie ETICS
odstránenie systémových porúch a porúch existujúceho zateplenia
2018
Obnova bytového domu na ul. Námestie Slobody č. 15, Sobrance
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o., Kapitána Nálepku 1, 073 01 Sobrance
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2017
Obnova bytového domu na ul. Jánošíkova č. 5, 6, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2017
Novostavba rodinného domu na ul. Rybárska č. 10, Košice - Krásna pri jazere
Investor:
Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
IZOLA Košice, s.r.o., Textilná 8, 040 12 Košice
Ultranízkoenergetický RD - kompletná dokumentácia
2016
Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 13, 15, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spoločenstvo vlastníkov bytov Komenského 13 a 15, košice, 040 01 Košice

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2015
Obnova bytového domu na ul. Bukureštská č. 32, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Stavebné bytové družstvo I, Vojenská 14, 040 01 Košice

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2016
Obnova bytového domu na ul. Železiarenská č. 46, 48, 50, 52, 54, Šaca
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SVB Blok 18 - Košice - Šaca, Železiarenská 50, 040 11 Košice - Šaca
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2015
Obnova bytového domu na ul. Tehelná č. 7, Gelnica
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2015
Obnova bytového domu na ul. Pražská č. 14, 16, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SVB TORYSA, Pražská č. 16, 040 11 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2016
Obnova bytového domu na ul. Hemerkova č. 18, 20, 22, 24, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SBD II., Bardejovská 3, 040 11 Košice

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2015
Obnova bytového domu na ul. Fučíkova č. 39, 40, Bardejov
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SPRAVBYT s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2015
Obnova bytového domu na ul. Tehelná č. 4, Gelnica
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Bytový dom Tehelná 4, Tehelná č. 4, 056 01 Gelnica
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2015
Obnova bytového domu na ul. Komenského č. 46, 48, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Územné bytové družstvo HORNÁD Košice, Národná Trieda 66, 040 01 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Budapeštianska č. 5, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Spoločenstvo vlastníkov bytov SPOL B - 5, Budapeštianska č. 5, 040 13 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Slovenskej Jednoty č. 15, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Územné bytové družstvo HORNÁD Košice, Narodná Trieda 66, 040 01 Košice

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Dénešova č. 55, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SBD II., Bardejovská 3, 040 11 Košice

zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Aténska č. 16, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Stavebné bytové družstvo I Košice, Vojenská č. 14, 040 01 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Budapeštianska č. 14, 16, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SUBOP plus s.r.o., Šoltésovej č. 3, 040 01 Košice
aktualizácia projektu obnovy obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Severná č. 1, 2, Moldava nad Bodvou
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
BodvaTel s.r.o. Školská 5, prac. Bartalosova 16, 045 01 MnB
obnova bytového domu
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Hellova č. 1, 3, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
BYTY-SERVIS spol. s r. o. Košice, Gemerská č. 3, 040 11 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Obnova bytového domu na ul. Tyršova, bl. E2, Sobrance
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Stavebné bytové družstvo Sobrance, Tyršova bl. D2/E, 073 01 Sobrance
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Rekonštrukcia strešného plášťa bytového domu na ul. Park Angelinum č. 17, 18, Košice
Investor:

Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytovéh domu v zastúpení
SVB Park Angelinum 17-18, 040 01 Košice
rekonštrukcia strešného plášťa
2014
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Mierová č. 24, 26, 28, Tornaľa
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SVB Mierová 24, 26, 28, 982 01 Tornaľa
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2014
Bytový dom na ul. Fábryho č. 12, 14, Košice
Investor:

Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SBD III Košice, Furčianska 60/1013, 040 14 Košice
odstránenie systémových porúch lodžií
2014
Obnova bytového domu na ul. Ostravská č. 8, Košice
Investor:

Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
BYTY-SERVIS, spol. s.r.o., Gemerská č. 3, 040 11 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
2013
Obnova bytového domu na ul. Puškinova č. 2, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SVBaNP Puškinova č. 2, Puškinova č. 2, 040 01 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2013
Obnova bytového domu na ul. Rúbanisko II, bl. A, č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Lučenec
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SBD Lučenec Štefana Moyzesa č. 47, 984 01 Lučenec
obnova bytového domu
odstránenie systémových porúch
2013
Obnova bytového domu na ul. Kyjevská č. 13, Rožňava
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SPRAVBYT Rožňava s.r.o., Akademika Hronca č. 11, 048 01 Rožňava
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2013
Obnova bytového domu na ul. Petzvalova č. 57, 59, Košice
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SpravoByt s.r.o. Košice, Pražská č. 4, 040 11 Košice
zateplenie fasády
odstránenie systémových porúch
2013
Obnova bytového domu na ul. Tehelná č. 2, Gelnica
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytovéh domu v zastúpení
Bytové družstvo SNV, Kamenárska č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2013
Obnova bytového domu na ul. Severná č. 9, 10, Moldava nad Bodvou
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
BodvaTel s.r.o., Školská č. 5, prac. Bartalosova č. 16, 045 01 Moldava nad Bodvou
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2013
Bytový dom na ul. Námestie oceliarov č. 4, Košice - Šaca
Investor:

Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
SpravoByt s.r.o. Košice, Pražská č. 4, 040 11 Košice
zateplenie obalových konštrukcií
2013
Obnova bytového domu na ul. Južná č. 1 ,3, 5, 7, Tornaľa
Investor:

Obsah projektu:

Rok vyhotovenia projektu:
vlastníci bytov bytového domu v zastúpení
Správca L. Molnár - DS, Jánošíkova č. 1, 979 01 Rimavská Sobota
zateplenie obalových konštrukcií
odstránenie systémových porúch
2013
Obnova komplexu OC Luník II na ul. Hronská č. 10, Košice
Investor:

Obsah projektu:
Rok vyhotovenia projektu:
PB CAPITAL, a.s.
Mlynská č. 27, 040 01 Košice
obnova obalových konštrukcií
2014

 

Ohlasy našich klientov

"Vyjadrujeme spokojnosť s prístupom a celkovo s projekčnými službami pracovníkov firmy IZOLA."
Vladislav VARGA a Ivan HRYC
zástupcovia vlastníkov bytov bytového domu na ul. Severná č. 9, 10, Moldava nad Bodvou

"Kvalita projektu je prevedená na vysokej odbornej úrovni. Projektant si podrobne prehliadol objekt zateplenia a pripomienky zo strany objednávateľa, ktoré boli nanesené, v max. miere v zhode s predpismi a normami preniesol do projektu. Rozpočet bol urobený na viac variant, čo ukazuje vysokú flexibilitu projektanta. Po odborných konzultáciách aj s inými odborníkmi v tejto oblasti (profesionálny stavebný dozor) - zhotovený projekt je hodnotený na vysokej odbornej úrovni. Pripomienky, ako aj spolupráca s projektantom počas vyhotovenia projektu a po jeho prevzatí a drobnom pripomienkovaní je veľmi dobrá a flexibilná. Doporučujem projektanta aj iným organizáciám a firmám."
Ing. Ondrej MIKSTAJ
zástupca vlastníkov bytov bytového domu na ul. Mierová č. 24, 26, 28, Tornaľa

Projekt na zateplenie obalových konštrukcií, ako aj strechy, boli vyhotovené na vysokej profesionálnej úrovni. Chcem vyzdvihnúť kvalitnú spoluprácu s projektantmi Ing. Roškovou a Ing. Medveďom, ktorí naše požiadavky odborne premietli do projektu. Vašu firmu IZOLAprojekt, s.r.o. doporučím aj iným.
Jana JANITOROVÁ
zástupca vlastníkov bytov bytového domu na ul. Dénešova č. 55, Košice