×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

BCK Košice III - ploché strechy
Adresa realizácie: Štúrova, Košice
Objednávateľ: CTR business center III. a.s., Štúrova 27, Košice
Termín realizácie: 05/2019 - 09/2020
Realizované práce:
 • spádovanie, zateplenie a hydroizolácia striech
 • oplechovanie atík
 • zateplenie vybraných fasád

 

 

Materská škola - plochá strecha
Adresa realizácie: Materská škola gen. Svobodu 744/33, Svidník
Objednávateľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov
Termín realizácie: 07/2018 - 09/2018
Realizované práce:
 • spádovanie, zateplenie a hydroizolácia striech MŠ
 • oplechovanie atík

 

 

Bytový dom - plochá strecha
Adresa realizácie: Pavlovičovo námestie 42, 43, 44, 45, Prešov
Objednávateľ: SVB Družba, Pavlovičovo námestie 42-45, Prešov
Termín realizácie: 08/2018 - 09/2018
Realizované práce:
 • strecha a komíny bytového domu
 • realizácia nového bleskozvodu

 

 

Hotel s garážami - ploché strechy
Adresa realizácie: Starý Smokovec
Objednávateľ: Širila, a. s., Spišská Nová Ves
Termín realizácie: 04/2016 - 05/2016
Realizované práce:
 • strechy novostavby hotelového zariadenia

 

 

Galéria Lučenec - ploché strechy
Adresa realizácie: Námestie republiky, Lučenec
Objednávateľ: Galéria LC, s.r.o.
Termín realizácie: 05/2015 - 11/2015
Realizované práce:
 • spádovanie, zateplenie a hydroizolácia strechy obchodného centra
 • záchytný systém striech
 • vegetačná strecha
 • drevená terasa
 • hydroizolácia vstupných markíz

 

 

Nízkoenergetický obytný komplex
Adresa realizácie: Garbiarska 14, Košice
Objednávateľ: IZOLA Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 03/2014 - 11/2014
Realizované strechy:
 • strechy dvoch obytných objektov
 • strecha novostavby parkovacieho domu

 

 

Kulturpark Košice - Ploché strechy
Adresa realizácie: Kukučínova 2, Košice
Objednávateľ: Metrostav SK a.s.
Termín realizácie: 03/2013 - 09/2013
Realizované strechy:
 • strecha hlavného objektu - jednopláštová plochá strecha
 • skladba strechy - parozábrana, tepelná izolácia, hydroizolácia, zaštrkovanie

 

2013

Rezidencia Šafránová záhrada
Adresa realizácie: Vojvodská ulica, Košice
Objednávateľ: Chemkostav a.s.
Termín realizácie: 03/2013 - 09/2013
Realizované strechy:
 • strecha hlavného objektu zateplená, zaštrkovaná 
 • pochôdzne terasy
 • pochôdzna vegetačná strecha nad podzemným parkoviskom

 

 

Reklamná agentúra Sedem s.r.o.
Adresa realizácie: Textilná 7, Košice
Objednávateľ: Sedem s.r.o.
Termín realizácie: 04/2012 - 05/2012
Realizované práce:
 • zateplenie strechy
 • hydroizolácia strechy
 • klampiarske práce a výrobky

Sídlo reklamnej agentúry, nízkoenergetický administratívno-priemyselný objekt, novostavba. Strešná kontrukcia – vlnitý plech položený na stropniciach. Strecha je zateplená minerálnou vlnou, hydroizolačná vrstva PVC fólia.

Stavba bola ocenená v súťaži Stavba roka 2013 za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela získala Cenu stavebnej fakulty STU v Bratislave

2012

 

Glunz & Jensen, Prešov

Adresa realizácie: Prešov
Objednávateľ: G&J
Termín realizácie: 2012 - II.etapa - 6 364 m2
Realizované práce:
 • zateplenie plochej strechy minerálnymi doskami
 • hydroizolácia Polygum, mechanicky kotvený dvojvrstvový systém 

  

 


 2011

 


 

  Gurmán Stará Ľubovňa

Adresa realizácie: Stará Ľubovňa, Hniezdn
Objednávateľ: Gurmán  s.r.o.
Termín realizácie: 2007 - 2011,  I. - V. etapa
Realizované práce:
 • spádový penobetón
 • zateplenie striech
 • hydroizolácia striech
 • klampiarske práce
 

ploché strechy Lidl Košice 01 ploché strechy Lidl Košice 02   

 


 Aupark, Košice

Adresa realizácie: Námestie Osloboditeľov, Košice
Objednávateľ: HB REAVIS Slovakia a.s., Bratislava
Termín realizácie: 2010 - 2011 
Realizované práce:
 • spádový penobetón
 • zateplenie striech
 • hydroizolácia striech
 • klampiarske práce

 

 

ploché strechy Lidl Košice 01 ploché strechy Lidl Košice 02  

 

 


  Polyfunkčný objekt Moldavská cest, Košice

Adresa realizácie: Moldavská cesta, Košice
Objednávateľ: Stich s.r.o, Culenova 3, Humenné
Termín realizácie: 2008
Realizované práce:
 • spádový penobetón
 • zateplenie striech
 • hydroizolácia striech
 • klampiarske práce

 

 

ploché strechy Lidl Košice 01 ploché strechy Lidl Košice 02

 

 


 Rekonštrukcia plochých striech hotela Slovan v Košiciach

Adresa realizácie: Hlavná ul., Košice
Objednávateľ: ZIPP, s.r.o, Stará Vajnorská 16, Bratislava
Termín realizácie: 2008
Realizované práce:

 • zateplenie strešnej konštrukcie
 • hydroizolácia


 

 


    

 


Valeo Košice Slovakia

Adresa realizácie: Košice -Pereš
Objednávateľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, Košice
Termín realizácie: 2008
Realizované práce:
 • montáž kompletného strešného plášťa vrátane svetlíkov a dymových klapiek

 

    

Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy Výrobnej haly Gurman, Stará Ľubovňa

Adresa realizácie: Stará Ľubovňa
Objednávateľ: Gurman ,s.r.o, Prešovská 8, Stará Ľubovňa
Termín realizácie: 2007
Realizované práce: - zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
                                 - oblúkové a bodové svetlíky

 

    

Realizácia kompletného strešného plášťa - plochá strecha UNIPHARMA Prešov

Adresa realizácie: Šafárikova ulica, Prešov
Objednávateľ: UHIPHARMA
Termín realizácie: II.2004 - IV.2004
Realizované práce:
 • spádová vrstva vytvorená zo spádových dosiek EPS 
 • hydroizolácia PVC hydroizolácia RHENOFOL CG
 • zateplenie extrudovaným polystyrénom + priťaženie vrstvou kameniva

Objem prác: hydroizolácia plochých striech - skladba s opačným poradím vrstiev 2 061m2

 

    

Realizácia rekonštrukcie plochých striech hlavnej AB, budovy Jedálne a Ferrotour

Adresa realizácie: Vstupný areál U.S.Steel Košice
Objednávateľ: U.S.Steel Košice
Termín realizácie: IV.2002 - XI.2002
Realizované práce:
 • zateplenie plochých striech extrudovaným polystyrénom
 • realizácia hydroizolácie olefínovou fóliou VEDAPLAN MF Color hr.2mm, jednovrstvový systém mechanicky kotvený do únosného podkladu
 • strecha jedálne a Ferrotouru prespádovaná penobetónom + hydroizolácia modifikovanými asfaltovými v dvoch vrstvách
Objem prác: rekonštrukcia hydroizolácie plochých striech so zateplením 2 965m2
 

    

Realizácia rekonštrukcie plochých striech skladu piva a sladovne Pivovar Šariš

Adresa realizácie: Pivovar Šariš, Veľký Šariš
Objednávateľ: Pivovar Šariš, Veľký Šariš
Termín realizácie: IX.2005 - V.2006
Realizované práce:
 • zateplenie plochej strechy minerálnymi doskami
 • hydroizolácia VEDAG, dvojvrstvový systém, spodná vrstva mechanicky kotvená do únosného podkladu
 • strecha Sladovne jednovrstvový systém bez zateplenia
Objem prác: rekonštrukcia hydroizolácie plochých striech so zateplením 4 050m2
 

    

Rekonštrukcia pochôdznych terás a striech nad ubytovacím zariadením NR SR, II. a III. etapa

Adresa realizácie: Budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka č.1, Bratislava
Objednávateľ: Kancelária NR SR v Bratislave
Termín realizácie: V.2003 - X.2003
Realizované práce:
 • rekonštrukcia pochôdznych, pojazdných a vegetačných terás nad ubytovacím zariadením
 • sanácia železobetónových konštrukcií
 • hydroizolácie realizované dvojvrstvovým systémom firmy ISOFLAMM
Objem prác: rekonštrukcia terás nad ubytovacím zariadením NR SR 3544m2      
 

    

Rekonštrukcia strechy na budove NR SR, rekonštrukcia terás a striech nad ubytovacím zariadením NR SR, I. etapa

Adresa realizácie: Budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka č.1, Bratislava
Objednávateľ: Kancelária NR SR v Bratislave
Termín realizácie: IX.2002 - XI.2002
Realizované práce:
 • rekonštrukcia hydroizolácie plochých striech na hlavnej budove NR SR fóliou RESITRIX
 • rekonštrukcia pochôdznej plochej strechy átria NR SR s doteplením a uložením kamennej dlažby na rektifikačné podložky
 • rekonštrukcia vegetačných terás nad garážami
Objem prác: rekonštrukcia plochých striech budovy NR SR 5120m2, rekonštrukcia vegetačných terás 1734m2
 

    

Realizácia rekonštrukcie plochých striech výrobnej haly I.P.R. Košice

Adresa realizácie: Južná trieda 125, Košice
Objednávateľ: I.P.R. Košice
Termín realizácie: X.2003 - VII.2004
Realizované práce:
 • úprava existujúcej hydroizolácie, výmena poškodených skiel svetlíkov
 • rekonštrukcia hydroizolácie mechanicky kotvenými modifikovanými asfaltovými pásmi POLYGUM TECNO
 • nové klampiarske výrobky z PZ plechu
Objem prác: rekonštrukcia hydroizolácie plochých striech  6 675m2
 

    

Realizácia kompletného strešného plášťa - plochá strecha Hypernova Spišská Nová Ves

Adresa realizácie: Sládkovičova ulica, Spišská Nová Ves
Objednávateľ:
Termín realizácie: VIII.2002 - X.2002
Realizované práce:
 • realizácia nosných profilovaných plechov
 • zateplenie minerálnymi doskami
 • hydroizolácia POLYGUM TECNO, jednovrstvový mechanicky kotvený systém
Objem prác: hydroizolácia plochých striech so zateplením    5 420m2
 

    

Rekonštrukcia strešného plášťa na objekte Hypermarket Jednota v Košiciach

Adresa realizácie: Obchodné centrum - Hypermarket COOP Jednota, sídlisko nad Jazerom, Košice
Objednávateľ: COOP Jednota Slovensko
Termín realizácie: VIII.2000 - XI.2000
Realizované práce:
 • zateplenie plochých striech minerálnymi doskami a extrudovaným polystyrénom
 • hydroizolácia mPVC fóliou SIKAPLAN 15 G mechanicky kotvenou do únosného podkladu
Objem prác:

rekonštrukcia plochých striech so zateplením    8100m2


 

    

Rekonštrukcia plochej strechy nad bazénovou halou, hotel Kontakt Stará Lesná

Adresa realizácie: Hotel Kontakt, Stará Lesná
Objednávateľ: Hotel Kontakt, Stará Lesná
Termín realizácie: X.2003 - XI.2003
Realizované práce:
 • posúdenie a návrh rekonštrukcie strechy nad bazénovou halou
 • realizácia hydroizolácie - jednovrstvový mechanicky kotvený systém PARAFOR SOLO GFX
Objem prác: hydroizolácia plochých striech 900m2
 

    

Realizácia kompletného strešného plášťa - ploché strechy BEKAERT Slovakia

Adresa realizácie: BEKAERT Slovakia, Sládkovičovo
Objednávateľ:Bekaert Slovakia
Termín realizácie: VI.2001 - VIII.2001
Realizované práce:
 • realizácia akustických nosných profilovaných plechov Hoesch akustik
 • zateplenie minerálnymi doskami
 • hydroizolácia POLYGUM, dvojvrstvový systém, spodná vrstva mechanicky kotvená do profilovaných plechov
Objem prác: hydroizolácia plochých striech so zateplením 10 300m2