×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Juhoslovanská č. 1, Košice
Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, zastúpení: Územné bytové družstvo  Košice Ťahanovce
Termín realizácie: 08/2020 - 06/2021
Realizované práce:
 •  zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí 
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Užhorodská č. 3, Košice
Objednávateľ: BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice
Termín realizácie: 03/2020 - 02/2021
Realizované práce:
 • oprava a dodatočné zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Čínska č. 18, 20, Košice
Objednávateľ: Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce
Termín realizácie: 02/2020 - 01/2021
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • nové pivničné boxy
 Hodnotenie zákazníka:

    Som veľmi spokojný so spoluprácou osôb Ing. Mačuga, Ing. Antuš, Ing. Jurko a s prácou partie pána Petríka a Bujňáka.

Ronald Žuravlov - zástupca vlastníkov bytov bytového domu Čínska č. 18, 20, Košice

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Záhradná č. 14, Gelnica
Objednávateľ: Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Termín realizácie: 01/2020 - 10/2020
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • výmena bleskozvodu
 

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Železiarenská č. 25, Košice-Šaca
Objednávateľ: Spravobyt, s.r.o. Košice
Termín realizácie: 01/2020 - 06/2020
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou betónových zábradlí za oceľové
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Donská č. 6, Košice
Objednávateľ: BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice
Termín realizácie: 01/2020 - 08/2020
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 
Hodnotenie zákazníka:

 
   Chcem sa poďakovať firme IZOLA Košice, s.r.o. za profesionálny prístup pri komplexnej rekonštrukcii nášho bytového domu na Donskej ulici č. 6 v Košiciach. Firma IZOLA Košice, s.r.o. odviedla obrovský kus práce, za ktorú im ako zástupca vlastníkov bytov ďakujem. Firmu IZOLA Košice, s.r.o. odporúčam.

Štefan Ondo - zástupca vlastníkov bytov bytového domu Donská 6, Košice

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Záhradná č. 9, Gelnica
Objednávateľ: Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Termín realizácie: 07/2019 - 04/2020
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Čingovská č. 10, Košice
Objednávateľ: Vlastníci BaNP bytového domu na ulici Čingovská č. 10
Termín realizácie: 09/2019 - 04/2020
Realizované práce:
 • obnova pôvodného zateplenia fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie strešného medzipriestoru
 • zateplenie v spoločných priestoroch


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Berlínska č. 14, Košice
Objednávateľ: Územné bytové družstvo, Košice - Ťahanovce
Termín realizácie: 03/2019 - 11/2019
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • výmena lodžiových stien
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Jánošíkova č. 5, 6, Košice
Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 01/2019 - 09/2019
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Komenského č. 26, Rožňava
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Termín realizácie: 01/2019 - 08/2019
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec
Objednávateľ: Spoločenstvo ZÁPAD, Ibrányiho 1239/5, Kráľovský Chlmec
Termín realizácie: 12/2018 - 10/2019
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena bleskozvodu


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Pražská č. 10, 12, Košice
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Pražská 10, 12
Termín realizácie: 10/2018 - 05/2019
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Helsinská č. 19, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo I., Košice
Termín realizácie: 08/2018 - 04/2019
Realizované práce:
 • oprava a dodatočné zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • dodatočné zateplenie strechy
 

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Idanská č. 2, 4, 6, Košice
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Idanská 246
Termín realizácie: 08/2018 - 03/2019
Realizované práce:
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie bočných stien a čiel lodžií
 • nové zasklenia lodžií
 • oprava zateplenia priečelnej fasády
 • nová povrchová úprava pôvodného zateplenia priečelnej fasády


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Húskova 3, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo II. Košice
Termín realizácie: 06/2018 - 10/2018
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena nášľapných vrstiev v spoločných priestoroch
 • výmena potrubných rozvodov kúrenia, vyregulovanie
 
 
Hodnotenie zákazníka:

Víťaz súťaže o najkrajší bytový dom a jeho okolie, Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, za rok 2018

    Touto cestou si dovoľujem vysloviť poďakovanie firme IZOLA Košice, s.r.o. za vysoko odborný a profesionálny prístup pri realizácii projektu "Obnova bytového domu Húskova 3". Realizačný tím firmy IZOLA Košice, s.r.o. nesklamal a preukázal svoje dlhoročné skúsenosti a progres od začiatku výstavby až po ukončenie prác. Profesionálny prístup bolo vidieť ihneď po začatí prác, čo vysoko pozitívne ocenili aj vlastníci bytov. Osobne sa chcem poďakovať Ing. Patrícii Koščovej za finálny farebný variant fasády, ktorý sa nerodil ľahko, Ing. Tomášovi Brečkovi za priebežnú konzultáciu počas realizácie diela, Ing. Marcelovi Mačugovi za výborne zmanažovaný proces výstaby, komunikáciu a flexibilitu pri riešení vzniknutých problémov. V neposlednom rade poďakovanie patrí tým, bez ktorých by stavba v požadovanej kvalite nebola zrealizovaná, t.j. fasádnikom, ktorí preukázali svoju odbornú zručnosť.

Ing. Peter Haminda - zástupca vlastníkov bytov bytového domu Húskova 3

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Húskova 73, 75, 77, 79, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo II. Košice
Termín realizácie: 02/2018 - 07/2018
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • výmena potrubných rozvodov zdravotechniky

Víťaz súťaže o najkrajší bytový dom, Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, za rok 2018

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Kisdyho č. 2, 4, 6, 8, 10, Košice
Objednávateľ: LIMEA - správa domov, s.r.o.
Termín realizácie: 05/2018 - 11/2018
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia balkónov s výmenou zábradlí
 • podchytenie nestabilnej konštrukcie balkóna
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: P. O. Hviezdoslava č. 67, Veľké Kapušany
Objednávateľ: MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
Termín realizácie: 09/2017 - 06/2018
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia balkónov s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Bukurešťská č. 32, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo I, Košice
Termín realizácie: 09/2017 - 03/2018
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • výmena rozvodov studenej vody, teplej vody, cirkulácie


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Hanojská č. 1, Košice
Objednávateľ: Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce
Termín realizácie: 03/2017 - 11/2017
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • výmena rozvodov studenej vody, teplej vody, cirkulácie


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Kustrova č. 1, 2, 3, 4, 5, Košice
Objednávateľ: PROBYT Plus s.r.o. Košice
Termín realizácie: 01/2017 - 11/2017
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia balkónov s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Trieda SNP č. 83, Košice
Objednávateľ: BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice
Termín realizácie: 02/2017 - 09/2017
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Lomonosovova č. 36, 38, Košice
Objednávateľ: Správcovské bytové družstvo IV Košice
Termín realizácie: 09/2016 - 07/2017
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zasklenia na lodžiách
 • exteriérové žalúzie
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Budapeštianska č. 14, 16, Košice
Objednávateľ: SUBOP plus s.r.o.
Termín realizácie: 11/2016 - 09/2017
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova školskej budovy
Adresa realizácie: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Termín realizácie: 06/2016 - 09/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • predsadené konštrukcie tienenia
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • následne obnova ďalších objektov - telocvične, jedálne
Hodnotenie zákazníka:

    Touto cestou by sme chceli poďakovať firme IZOLA Košice, s.r.o. za odborne a profesionálne odvedenú prácu pri realizácii stavebných prác na objekte školy a jedálne. Stavebné práce boli realizované odborníkmi a v dohodnutých termínoch. V spolupráci s firmou IZOLA Košice, s.r.o. sme zabezpečili pre našich zamestnancov a študentov nielen z hľadiska estetiky pekné prostredie, ale hlavne z hľadiska prevádzky bola zabezpečená tepelná pohoda a komfort najmä pre výučbu. Profesionalitu, odbornosť a prístup firmy IZOLA Košice, s.r.o. s radosťou doporučujeme aj iným, ktorí do budúcna uvažujú so zateplením objektu.

Ing. Jozef Krištan - riaditeľ školy EGJAK

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Tehelná č. 7, Gelnica
Objednávateľ: Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Termín realizácie: 08/2016 - 1/2017
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy


 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Pražská č. 14, 16, Košice
Objednávateľ: SVB TORYSA
Termín realizácie: 6/2016 - 10/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
Hodnotenie zákazníka:

    Dňa 3. 2. 2017 sme podpísali Záznam z odovzdania a prevzatia diela za prítomnosti stavbyvedúceho Ing. Mačugu, stavebného dozora Ing. Barnáša a predsedu SVB Ing. Daňka bez pripomienok.

Pri tejto príležitosti bolo zo strany predsedu vyslovené poďakovanie zhotoviteľovi diela dodávateľovi IZOLA Košice, s.r.o. za celý priebeh realizácie Obnovy obalových konštrukcií bytového domu Pražská 14 a 16.

Vyslovujeme poďakovanie menovite Ing. Jurkovi za odbornú a vysoko kvalifikovanú prezentáciu Vašej ponuky pri výbere dodávateľa stavby. Ing. Roškovej za kvalitnú prípravu PD. Ing. Valockej za kvalifikovaný a ústretový prístup pri spracovaní podkladov a vybavenie stavebného povolenia a žiadosti o úver zo ŠFRB. Ing. Brečkovi za priebežnú pomoc pri spracovaní ZoD a konzultácie v priebehu prípravy a realizácie stavby. Ing. Mačugovi za riadiacu prácu počas realizácie stavby, jeho ústretový a nekonfliktný prístup sa stretol s pozitívnym ohlasom u vlastníkov bytov. Naše poďakovanie patrí aj fasádnikom, ktorí preukazovali vysokú profesionalitu a remeselnícky fortiel pri realizácii prác. Poďakovanie patrí najmä za rýchle a pritom kvalitné realizovanie prác. Príprava stavby začala s problémami a konfliktmi s vlastníkmi, ale profesionálny prístup všetkých pracovníkov spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. nám pomohol k dobrému výsledku a spokojnosti všetkých vlastníkov bytov v našom dome. Predsedovi SVB počas celého priebehu realizácie stavby mnohí vlastníci tlmočili spokojnosť s priebehom, kvalitou prác a ocenili celkový výsledok, ktorý sme dosiahli.

Ing. František Daňko, predseda SVB Pražská 14 a 16.

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Námestie Ľudovíta Štúra č. 5, 6, Moldava nad Bodvou
Objednávateľ: BodvaTel s.r.o.
Termín realizácie: 6/2016 - 10/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Severná č. 1, 2, Moldava nad Bodvou
Objednávateľ: BodvaTel s.r.o.
Termín realizácie: 10/2015 - 07/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Komenského č. 46, 48, Košice
Objednávateľ: Územné bytové družstvo HORNÁD Košice
Termín realizácie: 10/2015 - 07/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií a balkónov s výmenou zábradlí
 • výmena zábradlí na francúzskych oknách
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: P. O. Hviezdoslava č. 25, Veľké Kapušany
Objednávateľ: MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
Termín realizácie: 9/2015 - 07/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • kotvenie štítových panelov
 • sedlová strecha
 • zateplenie strechy pod šikmým krovom
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • dodatočné zasklenie lodžií
 • zateplenie v spoločných priestoroch
Hodnotenie zákazníka:

    Obyvatelia bytového domu P. O. Hviezdoslava č. 25 vo Veľkých Kapušanoch ďakujú firme IZOLA a jej pracovníkom za výborné prevedenie zateplenia a za celú rekonštrukciu celého domu.

MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Zakarpatská č. 5, 7, Rožňava
Objednávateľ: SPRAVBYT ROŽŇAVA s.r.o.
Termín realizácie: 10/2015 - 06/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Železiarenská č. 17, 19, Košice
Objednávateľ: BYTEX SLOVENSKO, s.r.o.
Termín realizácie: 10/2015 - 04/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • výmena zábradlí na francúzskych oknách
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Budapeštianska č. 5, Košice
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov SPOL B - 5
Termín realizácie: 08/2015 - 04/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
Hodnotenie zákazníka:

    Najlacnejšie nie je vždy najlepšie. To je heslo, ktorým sme sa riadili my, a vďaka tomu sme sa vyhli mnohým problémom. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom firmy IZOLA, ktorá realizovala komplexnú obnovu nášho obytného domu. V prípravnej a záverečnej fáze zvlášť p. Jurkovi a p. Antušovi pri príprave projektovej dokumentácie, následne p. Valockej pri príprave podkladov pre čerpanie úveru zo ŠFRB, a taktiež p. Mačugovi pri riadení harmonogramu stavebných prác. Práce boli vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, v požadovanej kvalite a podľa harmonogramu ešte pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia prác. Zvlášť by som ocenil perfektnú komunikáciu a flexibilitu pri riešení drobných problémov. Ešte raz ďakujem a môžem vrele odporučiť firmu IZOLA aj ostatným, ktorí o obnove obytného domu uvažujú.

Ing. Bohuslav Čír - predseda spoločenstva vlastníkov bytov SPOL B - 5

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Hlavná č. 24, Krompachy
Objednávateľ: Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Termín realizácie: 07/2015 - 04/2016
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Tehelná č. 4, Gelnica
Objednávateľ: SVB - bytový dom Tehelná 4
Termín realizácie: 05/2015 - 12/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
Hodnotenie zákazníka:

    V mene náško SVB Tehelná 4 v Gelnici, ako aj mojom mene osobne, chcem týmto vyjadriť poďakovanie za veľmi dobrú spoluprácu pri uskutočňovaní projektu zateplenia nášho bytového domu. Rád by som vyjadril našu spokojnosť s kvalitou odvedenej práce a taktiež oceňujeme, že postup prác bol vždy dodržaný v dohodnutom termíne. Chcem oceniť výbornú spoluprácu s Ing. Stanislavom Jurkom, Ing. Ladislavom Antušom, Ing. Marcelom Mačugom a taktiež odbornú a precíznu prácu skupiny pod vedením Jaroslava Kmeca. Ako zástupca bytového domu firmu IZOLA jednoznačne odporúčam.

Ing. Dušan Kravec - predseda spoločenstva

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Maurerova č. 11, 12, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo III košice
Termín realizácie: 04/2015 - 12/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
Hodnotenie zákazníka:

    Touto cestou sa chcem poďakovať firme IZOLA za profesionálny prístup pri rekonštrukcii bytového domu na Maurerovej ulici v Košiciach. Tím firmy IZOLA sa ukázal ako odborný, nápomocný a flexibilný aj pri riešení neočakávaných udalostí, ktoré sa pri takejto rekonštrukcii môžu vyskytnúť. Práca bola vykonaná v termíne a s ohľadom na rôznorodé požiadavky nájomníkov bytov. Ako zástupca bytového domu firmu IZOLA odporúčam.

Ondrej Paulo - zástupca vlastníkov bytov

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Maurerova č. 15, 16, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo III Košice
Termín realizácie: 06/2015 - 11/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Slovenskej Jednoty č. 15, Košice
Objednávateľ: Územné bytové družstvo HORNÁD Košice
Termín realizácie: 07/2015 - 11/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia balkónov s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena spoločných rozvodov elektriny

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Pekinská 10, 12, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo I., Košice
Termín realizácie: 04/2015 - 09/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
Hodnotenie zákazníka:

    Vážený pán Varga, týmto listom sa chcem úprimne poďakovať za realizáciu projektu zateplenia bytového domu Pekinská 10, 12 v mene svojom a obyvateľov bytového domu. Po celú dobu realizácie som bol denne na pracovisku s Vašimi zamestnancami. Môžem skutočne konštatovať, že Vaši zamestnanci na čele so stavbyvedúcim Ing. Marcelom Mačugom na danej stavbe odviedli veľmi kvalitnú prácu. Musím vyhodnotiť na úrovni aj pracovnú morálku všetkých zamestnancom, ktorí na uvedenej stavbe pracovali. Práce ste vykonávali od apríla do septembra 2015. Som presvedčený, že keby Vaša firma realizovala aj projektovú dokumentáciu, daný projekt sa dal ešte vylepšiť, vzhľadom k tomu, že aj projekty prakticky realizujete. Pre Vašich zákazníkov odporúčam spojenie realizácie projektu až po konečnú realizáciu komplexne. Práve pri našom projekte chýbal taký detailový praktický pohľad, ktorý realizovaný projekt mohol vylepšiť. Spojenie vypracovania projektu a realizácie je ideálne. Často sa tu zastavujú pred blokom ľudia očarení pekným stavebným dielom. Pýtajú sa, kto realizoval daný projekt. Keď sa pozerám z balkóna na chodník, tak ľudia otočia hlavu pohľadom na blok. Niekoľkokrát po dotazoch som aj ja sám propagoval Vašu firmu. Vaše realizované dielo sa propaguje samo. Netreba k tomu komentár.

V závere chcem poďakovať aj Vašim zamestnancom: pán Ing. Marcel Mačuga a kolektív Milan Adamondy, Stanislav Kijak, Ján Pecúch, Dominik Kaščák, ďalej Ľuboslav Marko, Vladimír Jurčišin, Martin Marušin, Matúš Lazor. Ostatným pracovníkom, ktorí realizovali zateplenie stropov a pivníc, tiež patrí osobitné poďakovanie.

Bohatstvom firmy je dobrý zamestnanec a Vy ich máte.

pplk. Ing. Ján Popovec - zástupca vlastníkov a nájomníkov

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: P. O. Hviezdoslava č. 35, Veľké Kapušany
Objednávateľ: MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
Termín realizácie: 03/2015 - 08/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

 

Obnova obchodného domu
Adresa realizácie: Luník II, Hronská č. 10, Košice
Objednávateľ: PB Capital, a.s.
Termín realizácie: 07/2014 - 08/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • zateplenie prístreškov pavlačí
 • podlahy nakladacej rampy
 • sanácia schodísk s výmenou stupňov

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Turgenevova 12, 14, Košice
Objednávateľ: Správcovské bytové družstvo IV Košice
Termín realizácie: 03/2015 - 08/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • úprava priľahlého terénu
Hodnotenie zákazníka:

    V letných mesiacoch tohto roku sme úspešne ukončili celkovú obnovu bytového domu. Na základe výberového konania stavebné práce zrealizovala IZOLA Košice, s.r.o. Všetky práce súvisiace s obnovou boli vykonané v súlade s časovým harmonogramom a požadovanou kvalitou pri dodržaní technologických postupov. Drvivá väčšina vlastníkov bytov nášho domu už v priebehu obnovy aj po jej ukončení oceňuje dokonalú organizáciu práce na stavenisku, zásobovanie materiálom, rýchlosť, s akou postupovali stavené práce, kvalitu práce a v neposlednom rade komunikáciu pracovníkov podniku s vlastníkmi bytov najmä počas prác na lodžiách. Vedenie firmy riešilo so zástupcami vlastníkov bytov problémy priamo na stavenisku pružne a efektívne. Ich častá prítomnosť na stavbe bola zárukou toho, že nevznikali prestoje a stavebné práce pokračovali plynule a nepretržite napriek horúčavám, ktoré vládli tohtoročnému letu.

    Vedenie firmy IZOLA preukázalo svojimi odbornými schopnosťami, organizátorskou prácou, zodpovednosťou, ústretovosťou, kreativitou a flexibilitou oddanosť svojej veci. Vysoko pozitívne hodnotíme skutočnosť, že ústretovo a zodpovedne pristupovali ku kritickým pripomienkam vzneseným zo strany zástupcov vlastníkov a dozoru investora.

    Neosobujeme si právo vynášať súdy bez objektívnych odborných analýz o kvalite stavebných spoločností pôsobiacich v meste. Pred i v priebehu obnovy nášho bytového domu sme mali možnosť pozorovať v niektorých častiach mesta prácu iných stavebných firiem. Na základe tohto pozorovania sme získali presvedčenie, že výber IZOLy ako realizátora celkovej obnovy nášho domu bol správny. Urobili by sme tak aj v budúcnosti.

    Tento list je napísaný na podnet väčšiny vlastníkov bytov. Ubezpečujeme Vás, že vlastníci bytov sú veľmi spokojní s prácou vedenia a pracovných kolektívov robotníkov IZOLy. Okrem kvality vykonanej práce oceňujeme skutočnosť, že ukončením stavebných prác podľa časového harmonogramu mohli obyvatelia nášho domu opäť plnohodnotne využívať svoje byty a vrátiť sa k normálnemu a bezstarostnému spôsobu života.

M. Šušková, zást. vlast. bytov

F. Pajtaš, zást. vlast. bytov

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Kyjevská 20, 22, Rožňava
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Termín realizácie: 10/2014 - 06/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • výmena zasklených stien schodísk
 • realizácia šikmej strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena podláh v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Puškinova č. 2, Košice
Objednávateľ: SVBaNP Puškinova č. 2, Puškinova č. 2, 040 01 Košice
Termín realizácie: 10/2014 - 08/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Kyjevská č. 13, Rožňava
Objednávateľ: SPRAVBYT ROŽŇAVA s.r.o.
Termín realizácie: 11/2014 - 06/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Fábryho č. 12, 14, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo III Košice
Termín realizácie: 11/2014 - 05/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Dénešova č. 55, Košice
Objednávateľ: SpravoByt s.r.o. Košice
Termín realizácie: 10/2014 - 05/2015
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu
Hodnotenie zákazníka:

    V mene obyvateľov a vlastníkov bytového domu na Dénešovej ul. č. 55 v Košiciach, Vám chcem poďakovať a vysloviť pochvalu a uznanie s prácou zamestnancov Vašej firmy. Naše rozhodnutie osloviť firmu IZOLA Košice, s.r.o. so zateplením a obnovou strechy nášho bytového domu v roku 2012 bolo správne, a preto pri obnove a zateplení fasády v roku 2014 sme sa jednohlasne rozhodli pre Vašu firmu.

Spolupráca s Ing. Antušom a Ing. Mačugom bola výborná, na vysokej odbornej úrovni. Aj pracovné skupiny p. Adamondyho a p. Marka odviedli odbornú a precíznu prácu, veľakrát aj nad rámec svojich povinností, za čo im patrí naše poďakovanie.

Jana Janitorová - Domová dôverníčka

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Železiarenská č. 16, 18, 20, Košice-Šaca
Objednávateľ: SpravoByt s.r.o. Košice
Termín realizácie: 08/2014 - 12/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Kyjevská č. 5, Rožňava
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Termín realizácie: 08/2014 - 11/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Edelényska č. 4, 5, Rožňava
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Termín realizácie: 05/2014 - 11/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu
 • energetická certifikácia

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Petzvalova č. 57, 59, Košice
Objednávateľ: Spoločenstvo - Petzvalova 57 - 59
Termín realizácie: 07/2014 - 10/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu
Hodnotenie zákazníka:

   V mene vlastníkov bytov Petzvalova 57 by som chcela poďakovať spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. Obnova bytového domu prebehla bez väčších problémov. Zmeny, požiadavky vlastníkov sme stále vyriešili k obojstrannej spokojnosti. Ako zástupca vlastníkov bytov Petzvalova 57, by som rada poďakovala za ústretovosť a ochotu, s ktorou som sa stretla. Obzvlášť ďakujem Ing. Mačugovi - stavbyvedúcemu, Ing. Brečkovi - technikovi, ako aj Ing. Deržákovej - stavebnému dozoru. Pochvalu si samozrejme zaslúžia aj pracovníci pod vedením p. Miroslava Lukáča. Odviedli skvelú prácu, boli ústretoví a ochotní.

Monika Rizmanová - zástupca vlastníkov bytov Petzvalova 57

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Severná č. 9, 10, Moldava nad Bodvou
Objednávateľ: BodvaTel s.r.o.
Termín realizácie: 04/2014 - 09/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Azovská č. 2, Košice
Objednávateľ: BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice
Termín realizácie: 03/2014 - 09/2014
Realizované práce:
 • chemické kotvenie štítových panelov
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Športová č. 18, 20, Gelnica
Objednávateľ: SPOLOČENSTVO - ŠPORTOVÁ 18, 20
Termín realizácie: 03/2014 - 09/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • výmena zasklených stien
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • vyregulovanie vykurovacej sústavy
Hodnotenie zákazníka:

   V mene vlastníkov bytov, a vlastnom mene, chcem stručne zhodnotiť spoluprácu s firmou IZOLA Košice, s.r.o. na obnove nášho bytového domu. Začiatok našej spolupráce bol na domovej schôdzi, kde p. Jurko odborne vysvetlil technické a finančné riešenia na obnovu bytového domu. Po vypracovaní projektu firmou IZOLAprojekt, s.r.o. a vybavení  ďalších náležitostí, pri ktorých nechýbali odborné rady a pomoc tímu IZOLA Košice, s.r.o.. Samotná realizácia stavby prebiehala v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite pod dohľadom stavbyvedúceho Ing. Mačugu a nášho stavebného dozoru. Obnova nášho bytového domu prebehla bez väčších problémov, ktoré aj keď nastali, vyriešili sa k našej spokojnosti. Preto by som chcel poďakovať partii pracovníkov p. Kmeca  a celému tímu IZOLA Košice, s.r.o. , ktorí sa podieľali na obnove nášho bytového domu.

Peter Zahuranec – predseda spoločenstva vlastníkov bytov

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Meteorová č. 3, Košice
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov METEOR
Termín realizácie: 03/2014 - 09/2014
Realizované práce:
 • chemické kotvenie štítových panelov
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena okien v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu
 • rekonštrukcia elektrických rozvodov

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Lomonosovova č. 24, 26, Košice
Objednávateľ: Správcovské bytové družstvo IV Košice
Termín realizácie: 10/2013 - 09/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena okien v spoločných priestoroch
 • úprava bleskozvodu
 • energetická certifikácia
Hodnotenie zákazníka:

   Spločnosť IZOLA Košice, s.r.o. stála v našom prípade už pri rozhodovaní či vôbec uskutočniť takýto projekt. Ochotne vysvetlili výhody zateplených domov, pomohli pri výbere a vybavovaní finančného zabezpečenia. Všetky požiadavky a zmeny zo strany vlastníkov bytov, či bytového družstva vyriešili promptne a k všeobecnej spokojnosti. Zvlášť by som chcela vyjadriť poďakovanie stavbyvedúcemu - Ing. Mačugovi ako aj Ing. Jurkovi, ktorí boli osobne prítomní a mimoriadne nápomocní pri riešení všetkých väčších, či menších prekážok. Celá realizácia projektu obnovy bytového domu na Lomonosovovej č. 24, 26 v Košiciach prebehla vďaka práci spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. rýchlo a kvalitne.

Magdaléna Ištvánová - zástupca vlastníkov bytov Lomonosovova 26

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Kyjevská č. 32, 34, Rožňava
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Termín realizácie: 02/2014 - 08/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena zasklení na schodisku

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: P. O. Hviezdoslava č. 29, Veľké Kapušany
Objednávateľ: MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
Termín realizácie: 02/2014 - 07/2014
Realizované práce:
 • chemické kotvenie štítových panelov
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
Hodnotenie zákazníka:

   Firma IZOLA Košice, s.r.o. prvú svoju prácu v našom meste zrealizovala v roku 2009. Už vtedy si pochvaľovali ich prácu. Preto sme neváhali ani my pri výbere dodávateľa práce pre zatepľovanie BD, a z viacerých ponúk sme si vybrali túto firmu, čo sme neoľutovali. Odviedli kvalitnú prácu pod vedením p. Ing. Kmeca, p. Ing. Antuša a p. Ing. Nagyidaiho. Pochvalu si zaslúžia samozrejme aj robotníci, ktorí na stavbe robili, a svoju prácu odviedli kvalitne, a zodpovedne. Do budúcna ich vrelo môžeme odporúčať každému, kto hľadá firmu na zatepľovanie. Ďakujeme Vám!

Zástupca vlastníkov bytov BD - Tóthová

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Slobody č. 26, 28, Košice
Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 01/2014 - 06/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Jarkova č. 347, Dobšiná
Objednávateľ: Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.
Termín realizácie: 08/2013 - 05/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie v spoločných priestoroch
 • výmena okien v spoločných priestoroch
 • obnova vstupného vestibulu
 • úprava bleskozvodu

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: Fábryho č. 24, 26, Košice
Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo III Košice
Termín realizácie: 08/2013 - 04/2014
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií
 • zateplenie v spoločných priestoroch

 

 

Obnova bytového domu
Adresa realizácie: L. N.Tolstého č.81, Veľké Kapušany
Objednávateľ: OSBD Trebišov
Termín realizácie: 06/2013 - 11/2013
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia  lodžií
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

Obnova obalových konštrukcií BD Vrbická 1883, blok K, Liptovský Mikuláš

Adresa realizácie: Vrbická 1883, blok K, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: SVB Vrbická 1883, L. Mikuláš
Termín realizácie: 2007
Realizované práce:
 • sanácia balkónov a lodžií
 • zateplenie fasády
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

    

Rekonštrukcia hotela Slovan a prístavba garáží v Košiciach

Adresa realizácie: Hlavná, Košice
Objednávateľ: ZIPP Bratislava s.r.o, Stará Vajnorská 16, Bratislava
Termín realizácie: 2008 
Realizované práce:
 • kompletná dodávka a montáž zateplenia fasády zatepľovacím systémom BAUMIT

 

    

Zateplenie polyfunkčného športovo relaxačného domu City Park Club Košice na Rumanovej ul.v Košiciach

Adresa realizácie: Rumanova ul.,Košice
Objednávateľ: KOPA, s.r.o, Šoltésovej 1, Košice
Termín realizácie: - 2006
Realizované práce:
 • zateplenie fasády

 

    

Zateplenie fasády a pochej strechy BD B2 v Michalovciach

Adresa realizácie:
Objednávateľ: OSBD Michalovce, Plynárenská 1, Michalovce
Termín realizácie: 2007 
Realizované práce:
 • zateplenie strechy
 • zateplenie fasády
 • zateplenie vstupných a pivničných priestorov

 

    

Obnova BD na Nábr.Dr.A.Stodolu 1686/D, Liptovký Mikuláš

Adresa realizácie: Nábr.Dr.A.Stodolu 1686/D, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: SVB Déčko, Nábr. Dr.A.Stodolu 1686, L.Mikuláš
Termín realizácie: 2006 -
Realizované práce:
 • zateplenie stropu interiérov
 • zateplenie fasády
 • výplňové konštrukcie
 • zateplenie strešného plášťa
 • GO a rekonštrukcia výťahov

 

    

Obnova BD na Nábr. Dr. A. Stodolu 1567/A1 v Liptovskom Mikuláši

Adresa realizácie: Nábr.A.Stodolu 1567/A1, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: BP L. Mikuláš, a.s.,Nám. osloboditeľov 73, L. Mikuláš
Termín realizácie: 2006 
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • odstránenie statických nedostatkovbalkónov

 

    

Obnova obalových konštrukcií BD Čingovská 9, Košice

Adresa realizácie: Čingovská 9, Košice
Objednávateľ: SVB Čingovská 9, KE
Termín realizácie: 2006 
Realizované práce:
 • odstránenie porúch štítových stien
 • odstránenie porúch predsadených lodžií
 • zateplenie
 
 

    

Dodatočné zateplenie a odstránenie stat. nedostatkov BD Paláriková9,KE

Adresa realizácie: Paláriková 9, Košice
Objednávateľ: SVB Paláriková 9, Košice
Termín realizácie: 2006
Realizované práce:
 • odstránenie porúch štítovej steny
 • zateplenie obvodového plášťa a lodžií

 


 

    

Obnova BD Hroncová19, Košice

Adresa realizácie: Hroncová 19,KE
Objednávateľ: SVB Saturn, Hroncová 19,KE
Termín realizácie: 2006 
Realizované práce:
 • odstránenie porúch zvislých pilastrov a vodorovných ríms
 • zateplenie fasády

 

    

Obnova BD Obchodná 2,4,6,Košice

Adresa realizácie: Obchodná 2,4,6, Košice
Objednávateľ: SVB Vansová,ul.Obchodná 2, KE
Termín realizácie: 2006 
Realizované práce:
 • odstránenie porúch štítových stien
 • odstránenie statických nedostatkov lodžií

 

    

Obnova obalových konštrukcií BD Kuzmányho35-41, Košice

Adresa realizácie: Kuzmányho 35-41,Košice
Objednávateľ: SBD Vojenská I, KE
Termín realizácie: 2006 
Realizované práce:
 • odstránenie stat. nedostatkov lodžií
 • zateplenie fasády

 

    

Obnova obalových konštrukcií BD Tatranská 1,3 v Košiciach

Adresa realizácie: Tatranská 1,3 KE
Objednávateľ: SBD I, Vojenská 14, KE
Termín realizácie: 2006 
Realizované práce:
 • odstránenie porúch obvodového plášťa zateplením.
 
 

    

Zateplenie fasády Administratívnej budovy U.S.Steel

Adresa realizácie: Košice, Šaca
Objednávateľ: U.S.Steel, Košice
Termín realizácie: VII.2004 - IX.2004
Realizované práce:
 • zateplenie fasády

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu Škultétyho 2

Adresa realizácie: Škultétyho č.2, Košice
Objednávateľ: SBD I. Vojenská č.14, Košice
Termín realizácie: V.2000 - X.2000
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lódžií
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie stropu 1.NP

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu Letná

Adresa realizácie: Letná č.29 - 43, Košice
Objednávateľ: SVB Letná 29-43
Termín realizácie: V.2004 - XI.2004
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia balkónov

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu Kuzmányho 31, 33

Adresa realizácie: Kuzmányho č.31,33, Košice
Objednávateľ: SBD I. Vojenská č.14, Košice
Termín realizácie: X.2004 - VIII.2005
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lódžií

 

    

Zateplenie fasády budovy Agentúry GES

Adresa realizácie: GES klub na ul. L. Novomestského 13 v Košiciach
Objednávateľ: Agentúra GES s.r.o., L.Novomestského č.13, Košice
Termín realizácie: V.2005 - VII.2005
Realizované práce:
 • zateplenie fasády

    

Zateplenie fasády Bytového domu ČSA

Adresa realizácie: ul. Československej armády č.12,14,16, Košice
Objednávateľ: Spoločenstvo vlast. bytov Hviezdica, Československej armády 12,14,16 Košice
Termín realizácie: VI.2005 - V.2006
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lodžií
 • kotvenie štítových panelov

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu Branisková

Adresa realizácie: Branisková č.9,11, Košice
Objednávateľ: SBD I. Vojenská č.14, Košice
Termín realizácie: VI.2004 - XI.2004
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lódžií
 • zateplenie a hydroizolácia strechy

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu Slnečná

Adresa realizácie: Slnečná č.13, Rožňava
Objednávateľ: SBD Rožňava
Termín realizácie: VI.2005 - VII.2005
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • sanácia lódžií

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu A. Stodolu

Adresa realizácie: Nábrežie Aurela Stodolu 1747, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: NABYT, Spoločenstvo vlastníkov bytov, Nábrežie Aurela Stodolu 1747/D2, Liptovský Mikuláš
Termín realizácie: VI.2005 - X.2005
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • odstránenie porúch štítových stien
 • odstránenie statických nedostatkov lodžií

 

    

Zateplenie fasády Bytového domu Lesnícka

Adresa realizácie: Lesnícka č.7,9, Košice
Objednávateľ: SBD II. Bardejovská č.3, Košice
Termín realizácie: V.2005 - XI.2005
Realizované práce:
 • zateplenie fasády
 • vymurovanie medziokenných vložiek