×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

Sanácia vlhkosti  KULTURPARK, Košice
Adresa realizácie:  Kukučínova 2, Košice
Objednávateľ:  Metrostav SK a.s. 
Termín realizácie:  08/2012
Realizované práce:
  • chemická injektáž muriva proti vlhkosti
  • sanácia soklového muriva

 

Ľudová banka Košice

Adresa realizácie: Mlynská, Košice
Objednávateľ:
Termín realizácie: IX.2001 - XI.2001
Realizované práce:
 
Objem prác:
 

  

Realizácia dodatočnej hydroizolácie na stavbe Leteckej vojenskej nemocnice - rekonštrukcia kuchynsko-jedálenského bloku

Adresa realizácie: Murgašova 1, Košice
Objednávateľ:  Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, Košice
Termín realizácie: II.2003 - X.2003
Realizované práce:
  • Dodatočnú horizontálnu a vertikálnu hydroizoláciu Aquafin F 
  • Realizácia stierkových hydroizolácií Aquafin 2K a Aquafin TGS
Objem prác: 250 m2 infuznej clony, 640 m2 stierkových izolácií
 

    

 

Realizácia dodatočnej horizontálnej hydroizolácie obvodového muriva na objekte kaštieľa DSS v obci Jabloň

Adresa realizácie: Obec Jabloň, Humenné
Objednávateľ:  DSS v obci Jabloň
Termín realizácie: V.2002 - V.2002
Realizované práce:
  • Dodávku a montáž tlakovej injektáže prípravkom AQUAFIN F
Objem prác: 49 m2
 

    

Realizácia infúznej clony na objekte Kalvínskeho kostola v Rožňave

Adresa realizácie: Kosu Schoppera 25, Rožňava
Objednávateľ:  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rožňava
Termín realizácie: IX.2004 - X.2004
Realizované práce:
  • Dodávku a montáž tlakovej injektáže prípravkom AQUAFIN F
Objem prác: 40 m2