×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

 

Terasy rodinného domu
Adresa realizácie: Košice - Krásna
Objednávateľ: súkromný vlastník
Termín realizácie: 2017

 

 

Nízkoenergetický obytný komplex - strecha garáže
Adresa realizácie: Garbiarska 14, Košice
Objednávateľ: IZOLA Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 2017

 

 

Galéria Lučenec - ploché strechy, terasy
Adresa realizácie: Námestie republiky, Lučenec
Objednávateľ: Galéria LC, s.r.o.
Termín realizácie: 2015

 

 

Technická univerzita v Košiciach - prístrešok pre bicykle
Adresa realizácie: Letná 9, Košice
Objednávateľ: SvF TUKE
Termín realizácie: 2015

 

 

IZOLA Košice, s.r.o. - terasa administratívnej budovy
Adresa realizácie: Textilná 8, Košice
Objednávateľ: IZOLA Košice, s.r.o.
Termín realizácie: 2014

 

 

Kongresová hala Buildings City Košice - ploché strechy
Adresa realizácie: Južná trieda 117, Košice
Objednávateľ: BUILDINGSCITY, s.r.o.
Termín realizácie: 2014

 

 

Aupark Košice - ploché strechy, terasy
Adresa realizácie: Námestie Osloboditeľov 1, Košice
Objednávateľ: HB REAVIS Slovakia a.s., Bratislava
Termín realizácie: 2011

 

 

Národná rada Slovenskej republiky - zelené strechy
Adresa realizácie: Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
Objednávateľ: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Termín realizácie: 2003