×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Naša ponuka pre obnovu bytových domov zahŕňa:

  • poradenstvo, odborné a expertízne posudky porúch obalových konštrukcií
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • vybavenie stavebného povolenia
  • príprava podkladov pre dotáciu z MVRR a úver zo ŠFRB
  • aktívna spolupráca pri získavaní úverov včítane dofinancovania stavby
  • realizácia komplexnej obnovy bytových domov:

- zateplenie fasády
- zateplenie a rekonštrukcia strechy
- sanácia lodžií a balkónov
- výmena okien, vchodových dverí
- zateplenie vnútorných konštrukcií


Svojim zákazníkom ponúkame komplexné služby v oblasti zatepľovania a obnovy

Svoje služby poskytujeme prostredníctvom troch stredísk

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.