Prakovce č.304, Prakovce

izola kosice, prakovce, obnova bytovych domov

Adresa realizácie Prakovce 304, 05 26 Prakovce Objednávateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov KREMNIČKA Termín realizácie 08/2021 – 08/2022 Realizované práce odstránenie systémovch porúch  sanácia loggií zateplenie obvodového plášťa zateplenie strešnej konštrukcie zateplenie stropov výmeny výplňových konštrukcií bleskozvod, vyregulovanie UK elektroinštalácia – hlavné domové vedenie odkvapový chodník dlažby a dvere v interiéroch, maľby a úpravy interiérov zasklenie […]

Záhradná č.3, Gelnica

Izola, Záhradná č.3, Gelnica, obnova bytových domov

Adresa realizácie Záhradná č.3, Gelnica Objednávateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Záhradná 3, Gelnica  Termín realizácie 09/2023 – 03/2024 Realizované práce zateplenie fasády zateplenie spoločných priestorov sanácia loggií elektroinštalácia maľby a dlažby v spoločných priestoroch odkvapový chodník prístrešky Hodnotenie zákazníka Dňa 23.4.2024 prebehlo odovzdávanie diela zo strany firmy Izola v našom bytovom dome na […]

SECOVE

SECOVE | Izola

V júni 2022 sa firma IZOLA stala jedným z partnerov medzinárodného projektu s názvom „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ (SECOVE)