Vegetačné strechy

Vegetačné strechy sú rozširujúcim sa trendom nielen v zahraničí, ale čoraz častejšie aj na Slovensku.

Okrem estetickejšieho vzhľadu, ponúkajú vegetačné strechy príležitosť prinavrátiť prírodu na miesta, kde ju výstavba obmedzila.

Vegetačné strechy sú vhodné pre novostavby ale aj mnohé staršie budovy, ak to ich statika umožňuje. S posúdením vhodnosti Vašej stavby, ako aj s projektom a realizáciou Vám ochotne poradíme.

Výhody vegetačných striech

Predlžuje životnosť strechy

Vegetačná vrstva chráni hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením a UV žiarením.

Zadržiava dažďovú vodu

Vegetačná strecha dokáže zachytiť minimálne 50% dažďovej vody, čím napomáha k zachovaniu malého vodného cyklu, ochladzovaniu mestského prostredia a odľahčeniu verejnej kanalizácie.

Chladí strešnú konštrukciu budovy a okolie

Chráni priestory pod strechou pred prehrievaním počas letných mesiacov.

Ďalšie benefity

- chráni pred únikom tepla počas zimných mesiacov

- znižuje náklady na kúrenie a klimatizáciu
- zachytáva prach a nečistoty z ovzdušia
- zvýšenie biodiverzity 

- príjemný vzhľad

Základné vrstvy vegetačnej strechy

Vegetačná vrstva – sadenice, machy, skalničky, rozchodníkový koberec, trávnik, kríky, malé stromy.

Vrstva pre zakorenenie vegetácie, ktorá zadržiava dažďovú vodu

Chráni drenážnu a akumulačnú vrstvu pred zanášaním jemnými čiastočkami zo substrátu.
Zabezpečuje zadržiavanie dažďovej vody a zároveň odvod prebytočnej vody zo strešného plášťa.
Vyrába sa vo forme kupolových fólií alebo tvaroviek z vytlačovaného EPS .
Chráni hydroizoláciu pred mechanickým poškodením drenážnou vrstvou
.
Chráni pred prenikaním vlhkosti do strešnej konštrukcie a musí byť odolná proti prerastaniu koreňov.

Pre ďalšie vrstvy strešného plášťa (spádovanie, zateplenie, parozábrana) platia rovnaké zásady realizácie, ako pre bezúčelové strechy. Pri návrhu tepelnej izolácie a spádových dosiek je však potrebné zohľadniť zaťaženie od účelových vrstiev.

Základné delenie podľa typu vegetácie

Strechy s extenzívnou vegetáciou
Strechy s intenzívnou vegetáciou

Kvalitné a trvácne

Na vyhotovenie vegetačných striech používame materiály od firiem BAUDER, KNAUF INSULATION a ICOPAL. Strešné záhrady realizujeme v spolupráci so špecializovanými záhradníckymi firmami.