Technická univerzita v Košiciach

Adresa realizácie

Letná 9, Košice

Objednávateľ

SvF TUKE

Termín realizácie

2015

Realizované práce

  • prístrešok pre bicykle