Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec

Adresa realizácie

Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec

Objednávateľ

Spoločenstvo ZÁPAD, Ibrányiho 1239/5, Kráľovský Chlmec

Termín realizácie

12/2018 – 10/2019

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena bleskozvodu