Realizácia izolácii

V oblasti realizácie sa špecializujeme na vyhotovenie tepelných a vodotesných izolácií novostavieb, ako aj rekonštuovaných budov.

Prečo si vybrať nás?

Vyškolení pracovníci

Realizáciu všetkých nami používaných technológií zabezpečujeme vlastnými vyškolenými pracovníkmi, vybavenými kvalitným náradím. Máme vlastných technických pracovníkov – projekcia, vďaka čomu vieme pružne reagovať aj na nepredvídané zmeny, ktoré môžu počas každej realizácie nastať. K rýchlosti realizácie prispieva aj to, že materiál máme včas pripravený a uskladnený v našich skladoch.

Stabilita našej firmy

Firma sídli vo vlastných priestoroch, kde sa nachádzajú kancelárie, predajňa, sklady, dielne, parkoviská. Dlhodobé skúsenosti, organizačná štruktúra, personálne zloženie a materiálové zázemie vytvárajú optimálne predpoklady pre kvalitnú realizáciu stavby a umožňujú nám poskytnúť dlhodobú reálnu záruku, prípadne po vzájomnej dohode údržbu a servis.

Naše služby

Realizujeme:
Formou spolupráce s dlhoročne overenými subdodávateľmi zabezpečujeme:

Kvalifikovaný tím spoločnosti IZOLA

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.

Vedenie strediska

Ing. Stanislav JURKO

Vedúci strediska

Obchodno-technické oddelenie

Ing. Róbert LEČKO

Ploché strechy a špeciálne izolácie

Ing. Tomáš BREČKA

Zatepľovanie fasád a bytových domov

Ing. Patrícia ROŠKOVÁ

Projekty zateplenia bytových domov

Realizačné oddelenie

Ing. Marcel MAČUGA

Stavbyvedúci

Ing. Matej SLIVKA

Stavbyvedúci