Obnova bytových domov

Sme špecialistami v oblasti obnovy bytových domov s dlhoročnými skúsenosťami a množstvom spokojných zákazníkov.

Realizujeme kvalitné a trvácne obnovy bytových domov s cieľom skvalitnenia Vášho bývania.

Prečo si vybrať nás?

Komplexná podpora

Oboznámime Vás s  celým procesom obnovy bytového domu. Vďaka vlastnej projekčnej kancelárii a rokom skúseností s nami zariadite všetko od diagnostiky, cez vypracovanie projektu, vybavenie stavebného povolenia až po realizáciu obnovy bytového domu. Pomôžeme Vám aj s prípravou podkladov na dotáciu z MVRR, vybavenia výhodného úveru zo ŠFRB, či získaním úveru v komerčnej banke.

Stabilita našej firmy

Firma sídli vo vlastných priestoroch, kde sa nachádzajú kancelárie, predajňa, sklady, dielne, parkoviská. Dlhodobé skúsenosti, skúsení a spoľahliví zamestnanci a materiálne zázemie vytvárajú optimálne predpoklady pre kvalitnú realizáciu stavby. Zároveň umožňujú Vám poskytnúť dlhodobú záruku, či po dohode, aj údržbu a servis. 

Vlastné postupy

Staviame na kvalitu a preto máme dokonale zmapované konštrukčné systémy bytových domov, vrátane porúch, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. Na základe toho sme vypracovali vlastné technologické postupy a technické riešenia overené troma desaťročiami praxe.

Dlhoročné skúsenosti

Firma IZOLA bola založená v roku 1991 ako projekčno-inžinierska kancelária stavebnej fyziky budov so zameraním na izolácie tepelné a vodotesné. V súčasnosti sa zameriavame na obnovu bytových domov, občianskych a priemyselných objektov so zameraním na znižovanie spotreby energie.
Veľkou výhodou je, že skúsenosti z realizácii vo firme zdieľame s našimi projektantmi, ktorí ich premietajú do nových riešení. 

Kvalifikovaní pracovníci

Naši zamestnanci sú odborne vyškolení a kvalifikovaní na výkon odborných činností. Pravidelne sa zúčastňujú seminárov a konferencií, aby sme vedeli pružne pracovať s aktuálnymi trendmi. Vďaka vlastnej projekčnej kancelárii dokážeme flexibilne reagovať aj na nepredvídané zmeny, ktoré môžu počas každej realizácie prirodzene nastať. 

Licencia TSÚS

Firma IZOLA je držiteľom licencií vydaných TSÚS na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) Baumit a weber.therm terranova. Pri realizácii prác používane certifikované materiály, nami vyškolených pracovníkov, vybavených náležitými pracovnými prostriedkami a náradím.

Kvalitné a trvácne

obnovy bytových domov s cieľom skvalitnenia Vášho bývania.

Väčšina bytových domov bola postavená v 60-tých až 80-tých rokoch minulého storočia ako panelové sústavy. Takzvané “paneláky” boli prispôsobené podmienkam danej doby. V súčastnosti sú však na bývanie kladené vyšie nároky, a to najmä s ohľadom na na ich prevádzku a zníženie energetickej náročnosti. Komplexná revitalizácia bytového domu dokáže zásadne zvýšiť energetický štandard budovy až o dva stupne, znížiť spotrebu tepla o 50% a celkovo prispieť k vyššej kvalite bývania.

Naše služby

Vlastnými vyškolenými zamestnancami zabezpečujeme:
Formou spolupráce s dlhoročne overenými subdodávateľmi zabezpečujeme:

Proces obnovy bytového domu

Príprava stavby
Realizácia stavby

Výhody zateplenia bytového domu

Ušetrené náklady na vykurovanie

Z výsledkov meraní  je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú cca 25-35 % celkových strát. Zníženie týchto  tepelných strát je možné realizovať jedine zateplením budovy. Pri dodržaní zásad správneho návrhu a realizácie je možné komplexným zateplením ušetriť až 50 % tepla na vykurovanie budovy. Podľa prepočtov sa ekonomická návratnosť investície u 30-40 ročných bytových domov  pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri zohľadnení úspory tepla na vykurovanie  a vývoja  cien energie.

Lepšia tepelná pohoda počas celého roka

V zime je to vyššia teplota pri menších nákladoch a v lete izolácia chráni objekt pred prehrievaním.

Vonkajší vzhľad - estetika

Budova získava nový, estetickejší vzhľad

Predĺženie životnosti

Zateplením obvodového plášťa dostáva budova  nový ochranný obal, ktorý ju chráni voči pôsobeniu  nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. Zateplenie odstraňuje zatekanie škárami a trhlinami panelov a výrazne znižuje teplotné namáhanie nosných panelov.

Ochrana pred vznikom plesní

Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu plesní.

Ekologické hľadisko

Menšou spotrebou tepla na vykurovanie sa podstatne znižujú emisie škodlivých látok do ovzdušia.