Záhradná č. 14, Gelnica

Adresa realizácie

Záhradná č. 14, Gelnica

Objednávateľ

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Termín realizácie

01/2020 – 10/2020

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • výmena bleskozvodu