Lomonosovova č. 24, 26, Košice

Adresa realizácie

Lomonosovova č. 24, 26, Košice

Objednávateľ

Správcovské bytové družstvo IV Košice

Termín realizácie

10/2013 – 09/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena okien v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu
  • energetická certifikácia

Hodnotenie zákazníka

Spločnosť IZOLA Košice, s.r.o. stála v našom prípade už pri rozhodovaní či vôbec uskutočniť takýto projekt. Ochotne vysvetlili výhody zateplených domov, pomohli pri výbere a vybavovaní finančného zabezpečenia. Všetky požiadavky a zmeny zo strany vlastníkov bytov, či bytového družstva vyriešili promptne a k všeobecnej spokojnosti. Zvlášť by som chcela vyjadriť poďakovanie stavbyvedúcemu - Ing. Mačugovi ako aj Ing. Jurkovi, ktorí boli osobne prítomní a mimoriadne nápomocní pri riešení všetkých väčších, či menších prekážok. Celá realizácia projektu obnovy bytového domu na Lomonosovovej č. 24, 26 v Košiciach prebehla vďaka práci spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. rýchlo a kvalitne.
Magdaléna Ištvánová
zástupca vlastníkov bytov Lomonosovova 26