Budapeštianska č. 14, 16, Košice

Adresa realizácie

Budapeštianska č. 14, 16, Košice

Objednávateľ

SUBOP plus s.r.o.

Termín realizácie

11/2016 – 09/2017

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy