Železiarenská č. 16, 18, 20, Košice-Šaca

Adresa realizácie

Železiarenská č. 16, 18, 20, Košice-Šaca

Objednávateľ

SpravoByt s.r.o. Košice

Termín realizácie

08/2014 – 12/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu