Maurerova č. 11, 12, Košice

Adresa realizácie

Maurerova č. 11, 12, Košice

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo III Košice

Termín realizácie

04/2015 – 12/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy

Hodnotenie zákazníka

Touto cestou sa chcem poďakovať firme IZOLA za profesionálny prístup pri rekonštrukcii bytového domu na Maurerovej ulici v Košiciach. Tím firmy IZOLA sa ukázal ako odborný, nápomocný a flexibilný aj pri riešení neočakávaných udalostí, ktoré sa pri takejto rekonštrukcii môžu vyskytnúť. Práca bola vykonaná v termíne a s ohľadom na rôznorodé požiadavky nájomníkov bytov. Ako zástupca bytového domu firmu IZOLA odporúčam.
Ondrej Paulo
zástupca vlastníkov bytov