Komenského č. 26, Rožňava

Adresa realizácie

Komenského č. 26, Rožňava

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo, Rožňava

Termín realizácie

01/2019 – 08/2019

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch