Kyjevská č. 13, Rožňava

Adresa realizácie

Kyjevská č. 13, Rožňava

Objednávateľ

SPRAVBYT ROŽŇAVA s.r.o.

Termín realizácie

11/2014 – 06/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch