Pekinská 10, 12, Košice

Adresa realizácie

Pekinská 10, 12, Košice

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo I., Košice

Termín realizácie

04/2015 – 09/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch

Hodnotenie zákazníka

Vážený pán Varga, týmto listom sa chcem úprimne poďakovať za realizáciu projektu zateplenia bytového domu Pekinská 10, 12 v mene svojom a obyvateľov bytového domu. Po celú dobu realizácie som bol denne na pracovisku s Vašimi zamestnancami. Môžem skutočne konštatovať, že Vaši zamestnanci na čele so stavbyvedúcim Ing. Marcelom Mačugom na danej stavbe odviedli veľmi kvalitnú prácu. Musím vyhodnotiť na úrovni aj pracovnú morálku všetkých zamestnancom, ktorí na uvedenej stavbe pracovali. Práce ste vykonávali od apríla do septembra 2015. Som presvedčený, že keby Vaša firma realizovala aj projektovú dokumentáciu, daný projekt sa dal ešte vylepšiť, vzhľadom k tomu, že aj projekty prakticky realizujete. Pre Vašich zákazníkov odporúčam spojenie realizácie projektu až po konečnú realizáciu komplexne. Práve pri našom projekte chýbal taký detailový praktický pohľad, ktorý realizovaný projekt mohol vylepšiť. Spojenie vypracovania projektu a realizácie je ideálne. Často sa tu zastavujú pred blokom ľudia očarení pekným stavebným dielom. Pýtajú sa, kto realizoval daný projekt. Keď sa pozerám z balkóna na chodník, tak ľudia otočia hlavu pohľadom na blok. Niekoľkokrát po dotazoch som aj ja sám propagoval Vašu firmu. Vaše realizované dielo sa propaguje samo. Netreba k tomu komentár. V závere chcem poďakovať aj Vašim zamestnancom: pán Ing. Marcel Mačuga a kolektív Milan Adamondy, Stanislav Kijak, Ján Pecúch, Dominik Kaščák, ďalej Ľuboslav Marko, Vladimír Jurčišin, Martin Marušin, Matúš Lazor. Ostatným pracovníkom, ktorí realizovali zateplenie stropov a pivníc, tiež patrí osobitné poďakovanie. Bohatstvom firmy je dobrý zamestnanec a Vy ich máte.
pplk. Ing. Ján Popovec
zástupca vlastníkov a nájomníkov