Jarkova č. 347, Dobšiná

Adresa realizácie

Jarkova č. 347, Dobšiná

Objednávateľ

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Termín realizácie

08/2013 – 05/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena okien v spoločných priestoroch
  • obnova vstupného vestibulu
  • úprava bleskozvodu