Tehelná č. 4, Gelnica

Adresa realizácie

Tehelná č. 4, Gelnica

Objednávateľ

SVB – bytový dom Tehelná 4

Termín realizácie

05/2015 – 12/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy

Hodnotenie zákazníka

V mene náško SVB Tehelná 4 v Gelnici, ako aj mojom mene osobne, chcem týmto vyjadriť poďakovanie za veľmi dobrú spoluprácu pri uskutočňovaní projektu zateplenia nášho bytového domu. Rád by som vyjadril našu spokojnosť s kvalitou odvedenej práce a taktiež oceňujeme, že postup prác bol vždy dodržaný v dohodnutom termíne. Chcem oceniť výbornú spoluprácu s Ing. Stanislavom Jurkom, Ing. Ladislavom Antušom, Ing. Marcelom Mačugom a taktiež odbornú a precíznu prácu skupiny pod vedením Jaroslava Kmeca. Ako zástupca bytového domu firmu IZOLA jednoznačne odporúčam.
Ing. Dušan Kravec
predseda spoločenstva