Športová č. 18, 20, Gelnica

Adresa realizácie

Športová č. 18, 20, Gelnica

Objednávateľ

SPOLOČENSTVO – ŠPORTOVÁ 18, 20

Termín realizácie

03/2014 – 09/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • výmena zasklených stien
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • vyregulovanie vykurovacej sústavy

Hodnotenie zákazníka

V mene vlastníkov bytov, a vlastnom mene, chcem stručne zhodnotiť spoluprácu s firmou IZOLA Košice, s.r.o. na obnove nášho bytového domu. Začiatok našej spolupráce bol na domovej schôdzi, kde p. Jurko odborne vysvetlil technické a finančné riešenia na obnovu bytového domu. Po vypracovaní projektu firmou IZOLAprojekt, s.r.o. a vybavení ďalších náležitostí, pri ktorých nechýbali odborné rady a pomoc tímu IZOLA Košice, s.r.o.. Samotná realizácia stavby prebiehala v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite pod dohľadom stavbyvedúceho Ing. Mačugu a nášho stavebného dozoru. Obnova nášho bytového domu prebehla bez väčších problémov, ktoré aj keď nastali, vyriešili sa k našej spokojnosti. Preto by som chcel poďakovať partii pracovníkov p. Kmeca a celému tímu IZOLA Košice, s.r.o. , ktorí sa podieľali na obnove nášho bytového domu.
Peter Zahuranec
predseda spoločenstva vlastníkov bytov