Petzvalova č. 57, 59, Košice

Adresa realizácie

Petzvalova č. 57, 59, Košice

Objednávateľ

Spoločenstvo – Petzvalova 57 – 59

Termín realizácie

07/2014 – 10/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu

Hodnotenie zákazníka

V mene vlastníkov bytov Petzvalova 57 by som chcela poďakovať spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. Obnova bytového domu prebehla bez väčších problémov. Zmeny, požiadavky vlastníkov sme stále vyriešili k obojstrannej spokojnosti. Ako zástupca vlastníkov bytov Petzvalova 57, by som rada poďakovala za ústretovosť a ochotu, s ktorou som sa stretla. Obzvlášť ďakujem Ing. Mačugovi - stavbyvedúcemu, Ing. Brečkovi - technikovi, ako aj Ing. Deržákovej - stavebnému dozoru. Pochvalu si samozrejme zaslúžia aj pracovníci pod vedením p. Miroslava Lukáča. Odviedli skvelú prácu, boli ústretoví a ochotní.
Monika Rizmanová
zástupca vlastníkov bytov Petzvalova 57