Dénešova č. 55, Košice

Adresa realizácie

Dénešova č. 55, Košice

Objednávateľ

SpravoByt s.r.o. Košice

Termín realizácie

10/2014 – 05/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu

Hodnotenie zákazníka

V mene obyvateľov a vlastníkov bytového domu na Dénešovej ul. č. 55 v Košiciach, Vám chcem poďakovať a vysloviť pochvalu a uznanie s prácou zamestnancov Vašej firmy. Naše rozhodnutie osloviť firmu IZOLA Košice, s.r.o. so zateplením a obnovou strechy nášho bytového domu v roku 2012 bolo správne, a preto pri obnove a zateplení fasády v roku 2014 sme sa jednohlasne rozhodli pre Vašu firmu. Spolupráca s Ing. Antušom a Ing. Mačugom bola výborná, na vysokej odbornej úrovni. Aj pracovné skupiny p. Adamondyho a p. Marka odviedli odbornú a precíznu prácu, veľakrát aj nad rámec svojich povinností, za čo im patrí naše poďakovanie.
Jana Janitorová
Domová dôverníčka