Húskova 3, Košice

Adresa realizácie

Húskova 3, Košice

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Termín realizácie

06/2018 – 10/2018

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena nášľapných vrstiev v spoločných priestoroch
  • výmena potrubných rozvodov kúrenia, vyregulovanie

Realizované práce

Touto cestou si dovoľujem vysloviť poďakovanie firme IZOLA Košice, s.r.o. za vysoko odborný a profesionálny prístup pri realizácii projektu "Obnova bytového domu Húskova 3". Realizačný tím firmy IZOLA Košice, s.r.o. nesklamal a preukázal svoje dlhoročné skúsenosti a progres od začiatku výstavby až po ukončenie prác. Profesionálny prístup bolo vidieť ihneď po začatí prác, čo vysoko pozitívne ocenili aj vlastníci bytov. Osobne sa chcem poďakovať Ing. Patrícii Koščovej za finálny farebný variant fasády, ktorý sa nerodil ľahko, Ing. Tomášovi Brečkovi za priebežnú konzultáciu počas realizácie diela, Ing. Marcelovi Mačugovi za výborne zmanažovaný proces výstaby, komunikáciu a flexibilitu pri riešení vzniknutých problémov. V neposlednom rade poďakovanie patrí tým, bez ktorých by stavba v požadovanej kvalite nebola zrealizovaná, t.j. fasádnikom, ktorí preukázali svoju odbornú zručnosť.
Ing. Peter Haminda
zástupca vlastníkov bytov bytového domu Húskova 3