Hlavná č. 24, Krompachy

Adresa realizácie

Hlavná č. 24, Krompachy

Objednávateľ

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Termín realizácie

07/2015 – 04/2016

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy