Hanojská č. 1, Košice

Adresa realizácie

Hanojská č. 1, Košice

Objednávateľ

Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce

Termín realizácie

03/2017 – 11/2017

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • výmena rozvodov studenej vody, teplej vody, cirkulácie