Meteorová č. 3, Košice

Adresa realizácie

Meteorová č. 3, Košice

Objednávateľ

Spoločenstvo vlastníkov bytov METEOR

Termín realizácie

03/2014 – 09/2014

Realizované práce

  • chemické kotvenie štítových panelov
  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena okien v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu
  • rekonštrukcia elektrických rozvodov