Juhoslovanská č. 1, Košice

Adresa realizácie

Juhoslovanská č. 1, Košice

Objednávateľ

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, zastúpení: Územné bytové družstvo Košice Ťahanovce

Termín realizácie

08/2020 – 06/2021

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch