Húskova 73, 75, 77, 79, Košice

Adresa realizácie

Húskova 73, 75, 77, 79, Košice

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Termín realizácie

02/2018 – 07/2018

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • výmena potrubných rozvodov zdravotechniky