Užhorodská č. 3, Košice

Adresa realizácie

Užhorodská č. 3, Košice

Objednávateľ

BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice

Termín realizácie

03/2020 – 02/2021

Realizované práce

  • oprava a dodatočné zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch