Čingovská č. 10, Košice

Adresa realizácie

Čingovská č. 10, Košice

Objednávateľ

Vlastníci BaNP bytového domu na ulici Čingovská č. 10

Termín realizácie

09/2019 – 04/2020

Realizované práce

  • obnova pôvodného zateplenia fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
  • zateplenie strešného medzipriestoru
  • zateplenie v spoločných priestoroch