Záhradná č. 9, Gelnica

Adresa realizácie

Záhradná č. 9, Gelnica

Objednávateľ

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Termín realizácie

07/2019 – 04/2020

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch