Kyjevská č. 32, 34, Rožňava

Adresa realizácie

Kyjevská č. 32, 34, Rožňava

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo, Rožňava

Termín realizácie

02/2014 – 08/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena zasklení na schodisku