Nízkoenergetický obytný komplex

Adresa realizácie

Garbiarska 14, Košice

Objednávateľ

IZOLA Košice, s.r.o.

Termín realizácie

2017

Realizované práce

  • strecha garáže