Severná č. 9, 10, Moldava nad Bodvou

Adresa realizácie

Severná č. 9, 10, Moldava nad Bodvou

Objednávateľ

BodvaTel s.r.o.

Termín realizácie

04/2014 – 09/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu