SECOVE

SECOVE | Izola

V júni 2022 sa firma IZOLA stala jedným z partnerov medzinárodného projektu s názvom „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ (SECOVE)