SECOVE

SECOVE | Izola

SECOVE - centrá odbornej excelentnosti pre trvalo udržateľnú energiu 

 

V júni 2022 sa firma IZOLA stala jedným z partnerov medzinárodného projektu s názvom „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ (SECOVE). Projekt predstvuje spoluprácu 5 krajín : Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Slovensko a je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

Cieľom projektu SECOVE je v priebehu 4 rokov vytvoriť platformu spolupráce pre centrá odbornej excelentnosti v Európe v sektore obnoviteľných a udržateľných zdrojov energie.

Hlavným cieľom platforiem je podporovať využívanie inovatívnych a kvalitatívnych možností celoživotného vzdelávania zameraných na rozvoj zručností, kompetencií a získavanie kvalifikácií vrátane podpory možností mobility. V rámci projektu sa prijme a podporí holistický prístup s cieľom spoločne podporiť tvorivosť, inklúziu a podnikateľské myslenie.

Partneri projektu na Slovensku: 

  • Technická univerzita v Košiciach
  • IZOLA Košice, s.r.o.
  • Slovenská komora stavebných inžinierov
  • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj
  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická


Ciele:

  • Podporovať kreativitu, podnikateľské myslenie a inovatívne vzdelávacie príležitosti prostredníctvom spolupráce medzi vzdelávaním a  priemyslom
  • Zriadenie inovačných centier a podpora vzdelávania na pracovisku na národnej a nadnárodnej úrovni.
  • Vypracovať systémy výučby založené na práci podľa zásad ECVET a zabezpečiť nadnárodnú certifikáciu a uznávanie.
  • Prilákať viac žien do technických povolaní.
  • Propagovať kultúru kvality a podporovať poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy pri prijímaní európskych a medzinárodných noriem kvality.

Mohlo by vás zaujímať

Ponúkame voľné pracovné pozície v našej spoločnosti

Ponuka práce je do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť. Našim zamestnancom ponúkame stabilné pracovné prostredie. Miesto vykonávania prác je podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci východného Slovenska.

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019

V roku 2019 bol konateľ a zakladateľ firmy IZOLA Košice, s.r.o., Ing. Jaroslav Varga, CSc. nominovaný na ocenenie Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019, ktoré organizuje odborný časopis ASB.  

Prvá experimentálna mokraďová strecha na Slovensku 

V spolupráci s Technickou Univerzitou v Košiciach realizujeme pilotnú fázu výstavby experimentálnych vegetačných terás. Cieľom unikátneho projektu je skúmať efekt mokraďových striech ako aktívneho elementu špongiových infraštruktúr mesta. 

SECOVE | Izola

SECOVE

V júni 2022 sa firma IZOLA stala jedným z partnerov medzinárodného projektu s názvom „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ (SECOVE)