Prvá experimentálna mokraďová strecha na Slovensku 

GreenIzola-5

TV rámci projektu APVV-18-0360 ACHIEve Aktívna hybridná infraštruktúra pre špongiové mesto a v spolupráci s firmou IZOLA košice, s.r.o., bola realizovaná pilotná fáza výstavby experimentálnych vegetačných terás ako aktívnych elementov fungujúcich špongiových infraštruktúr. Viac o spolupráci Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a firmy IZOLA Košice s.r.o. sa dozviete v článku publikovanom v časopise Střechy-Fasády-Izolace 11-12/2020.

Mohlo by vás zaujímať

Prvá experimentálna mokraďová strecha na Slovensku 

V spolupráci s Technickou Univerzitou v Košiciach realizujeme pilotnú fázu výstavby experimentálnych vegetačných terás. Cieľom unikátneho projektu je skúmať efekt mokraďových striech ako aktívneho elementu špongiových infraštruktúr mesta. 

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019

V roku 2019 bol konateľ a zakladateľ firmy IZOLA Košice, s.r.o., Ing. Jaroslav Varga, CSc. nominovaný na ocenenie Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019, ktoré organizuje odborný časopis ASB.  

Ponúkame voľné pracovné pozície v našej spoločnosti

Ponuka práce je do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť. Našim zamestnancom ponúkame stabilné pracovné prostredie. Miesto vykonávania prác je podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci východného Slovenska.

SECOVE | Izola

SECOVE

V júni 2022 sa firma IZOLA stala jedným z partnerov medzinárodného projektu s názvom „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ (SECOVE)