Budapeštianska č. 5, Košice

Adresa realizácie

Budapeštianska č. 5, Košice

Objednávateľ

Spoločenstvo vlastníkov bytov SPOL B – 5

Termín realizácie

08/2015 – 04/2016

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • zateplenie a hydroizolácia strechy

Hodnotenie zákazníka

Najlacnejšie nie je vždy najlepšie. To je heslo, ktorým sme sa riadili my, a vďaka tomu sme sa vyhli mnohým problémom. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom firmy IZOLA, ktorá realizovala komplexnú obnovu nášho obytného domu. V prípravnej a záverečnej fáze zvlášť p. Jurkovi a p. Antušovi pri príprave projektovej dokumentácie, následne p. Valockej pri príprave podkladov pre čerpanie úveru zo ŠFRB, a taktiež p. Mačugovi pri riadení harmonogramu stavebných prác. Práce boli vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, v požadovanej kvalite a podľa harmonogramu ešte pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia prác. Zvlášť by som ocenil perfektnú komunikáciu a flexibilitu pri riešení drobných problémov. Ešte raz ďakujem a môžem vrele odporučiť firmu IZOLA aj ostatným, ktorí o obnove obytného domu uvažujú.
Ing. Bohuslav Čír
predseda spoločenstva vlastníkov bytov SPOL B - 5