Slobody č. 26, 28, Košice

Adresa realizácie

Slobody č. 26, 28, Košice

Objednávateľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Termín realizácie

01/2014 – 06/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy