Bytový dom- Pavlovičovo námestie 

Adresa realizácie

Pavlovičovo námestie 42, 43, 44, 45, Prešov

Objednávateľ

SVB Družba, Pavlovičovo námestie 42-45, Prešov

Termín realizácie

08/2018 – 09/2018

Realizované práce

  • zateplenie a hydroizolácia plochej strechy
  • obnova komínov bytového domu
  • realizácia nového bleskozvodu