Izolácia spodnej stavby Nemocnica novej generácie, Michalovce

Adresa realizácie

Špitálska 2, Michalovce

Objednávateľ

Chemkostav, a.s.

Termín realizácie

09/2015 – 6/2016

Realizované práce

  • tepelná izolácia spodnej stavby a základov
  • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti